Υλικά εκ βάμβακος

 

Εξοπλίστε κάθε τομέα ιατρικής και υγιεινής με προϊόντα που έχουν σαν βάση το βαμβάκι και επιτρέπουν ασφαλή καθαρισμό. Βαμβάκι άοσμο, χωρίς κόμπους, extra απορροφητικά.