Διάφορα αναλώσιμα

Ανθεκτικά ιατρικά αναλώσιμα είδη κατάλληλα για διάφορες ειδικότητες ή χρήσεις, φέρουν σήμανση CE.