Χειρουργικά υλικά

 

Χειρουργικά υλικά μιας χρήσεως, απαραίτητα για σύγκλιση τραυμάτων, βιοψίες ή κοπή ραμμάτων.